DOKUMENTÁCIÓ

A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (rövidítve KTVHESZ) 1993. szeptember 23-án alakult a Magyar Országos Horgász Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intéző Bizottságának utódjaként. Szövetségünk társadalmi szervezet, tagságát 69 horgász egyesület alkotja. A Tagegyesületeinkben regisztrált horgászlétszám 2015-ben 15 234 fő volt.

Fő tevékenységeink közé tartozik a tagegyesületek megyei, regionális és országos érdekképviselete, működési feltételeinek segítése és Szövetségünk orgászvizein a kezelői feladatok ellátása. Teljes körűen forgalmazzuk a horgászathoz szükséges okmányokat, kiadványokat, valamit bizományos horgászjegy értékesítési rendszert működtetünk. Rendezvényeket, programokat, tábort szervezünk gyermek és ifjúsági horgászok részére, verseny szakbizottságunk rendezi a megyei szintű sporthorgász versenyeket, versenycsapatunk eredményesen képviseli Jász-Nagykun-Szolnok megyét az országos versenyhorgász mezőnyben. A 2015.-ös esztendő nagy változásokat hozott Magyarországon a halgazdálkodási vízterületek hasznosításában. Az eddigi hasznosítási koncepciót felváltotta egy horgász centrikus gondolkodás és hasznosítás. Szövetségünk életében ez azt jelentette, hogy több mint 3000 ha vízterület alhaszonbérlőjévé vált. Az Országgyűlés által 2013. évben elfogadott 2013. évi CII. törvény szellemében Magyarország halgazdálkodási vízterületeinek halállománya nemzeti kincs, természeti érték és gazdasági erőforrás, amelyet a társadalomnak védenie és természetes megújulását elősegítenie kell, hasznosítását pedig a fenntarthatóság szempontjai szerint kell tervezni és megvalósítani. Szövetségünk mindezek figyelembe vételével kezdte meg gazdálkodását alhaszonbérlőként a gondjaira bízott halgazdálkodási vízterületeken. A Szövetség céljául tűzte ki, hogy az emberek széles rétegének teremtse meg a rekreáció, a mentális feltöltődés lehetőségét annak komplex hasznosításával. Ennek során arra törekszünk, hogy egymás zavarása nélkül, mindenki szabadon gyakorolhassa azt a természethez kötődő tevékenységet, melyet szeretne és örömmel tölti el.

Fő tevékenységek: • a szövetségbe tömörült tagegyesületek megyei, regionális és országos érdekképviselete • a tagegyesületek működési feltételeinek segítése • a Szövetség halászati hasznosításába tartozó vízterületek kezelése, természeti környezetének megóvása és védelme • halasítás, halőrzés, haltermelés, halgazdaság működtetése • a Szövetség tulajdonában és kezelésében lévő vagyon működtetése, gyarapítása • területi jegyek kiadása, forgalmazása, a horgászathoz szükséges okmányok forgalmazása • versenyek, rendezvények szervezése, oktatás • horgászvizsgáztatás • gyermek és ifjúsági táborok, nevelés

A SZÖVETSÉGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK

Bemutatkozás

A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (rövidítve KTVHESZ) 1993. szeptember 23-án alakult a Magyar Országos Horgász Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intéző Bizottságának utódjaként. Szövetségünk társadalmi szervezet, tagságát 69 horgász egyesület alkotja. A Tagegyesületeinkben regisztrált horgászlétszám 2015-ben 15 234 fő volt.

Fő tevékenységeink közé tartozik a tagegyesületek megyei, regionális és országos érdekképviselete, működési feltételeinek segítése és Szövetségünk horgászvizein a kezelői feladatok ellátása. Teljes körűen forgalmazzuk a horgászathoz szükséges okmányokat, kiadványokat, valamit bizományos horgászjegy értékesítési rendszert működtetünk. Rendezvényeket, programokat, tábort szervezünk gyermek és ifjúsági horgászok részére, verseny szakbizottságunk rendezi a megyei szintű sporthorgász versenyeket, versenycsapatunk eredményesen képviseli Jász-Nagykun-Szolnok megyét az országos versenyhorgász mezőnyben.


LETÖLTÉS

Letölthető PDF fájl (255 kb)

Szervezeti és Működési Szabályzat
Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
SZERVEZETI ÉS MŰKÖRÉSI SZABÁLYZAT

I. BEVEZETŐ
1.§

1.) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége Küldöttközgyűlése 28/2016(05.21.) számú határozatával fogadta el és azt 2016.05.21-i hatállyal lépteti életbe.
2.) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzattal összefüggésben az alábbi értelmező kifejezéseket alkalmazzuk:
a.) Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége,
a továbbiakban: Szövetség,
b.) Szervezeti és Működési szabályzat, a továbbiakban: Szabályzat ( SzMSz),
c.) Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság, továbbiakban: JSZB
d.) A Szövetség tagszervezetei, a továbbiakban: tagszervezetek

2.§
AZ SzMSz CÉLJA

1.) A jelen Szabályzat az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Szövetség Alapszabálya alapján készült.
2.) A Szabályzat a Szövetség működésének és civil jellegének megfelelő hatályos szabályokat tartalmazza, valamint:
- a Szövetség irányítási rendszerét,
- szervezeti felépítését,
- általános működési szabályait,
- belső szabályozásait
-2-

A Szabályzat betartása (betartatása) a Szövetség testületeinek, szervezeti egységeinek, vezető tisztségviselőinek és alkalmazottainak kötelessége.

II. ÁLTALÁNOS RÉSZ
3.§

A Szövetség főbb adatai:
A Szövetség teljes neve: Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
A Szövetség rövidített elnevezése: KTV HE. Szövetsége
Székhelye: 5000 Szolnok, Tabán 9.
A Szövetség hatályos Alapszabályának kelte: 2016.02.28.


LETÖLTÉS

Letölthető PDF fájl (347 kb)

Alapszabály

Közép- Tisza – Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének
EGYBE SZERKESZTETT ALAPSZABÁLYA
Az ELNÖKSÉG által 2016. február 09.-én jóváhagyva
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. A szövetség neve, célja és feladata
1.§

1. A Szövetség a tagok közös, tartós, Alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységre jogosult. Vagyonát céljának megfelelően használhatja, azt nem oszthatja fel tagjai között és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
2. A szövetség neve: Közép- Tisza – Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (későbbiekben: Szövetség)
3. Székhelye: 5000 Szolnok, Tabán 9.
4. Működési területe: a tagszervezetek székhelyei által behatárolt.
5. Pecsétje: köralakban a név, középen egy hal ábrája (harcsa). A körpecséten kívül a Szövetség fej (cím) bélyegzőt is használ. Felül a szövetség neve alatta a székhely és a bélyegző sorszáma, ez alatt a telefon és fax szám, végül az adószám. Alapítás éve: 1993. (jogutódlással), mivel jogutódlással megy végbe az átalakulás, így 1975.
6. A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján működő civil szervezet. Független, demokratikusan szervezett, önkormányzati elven alapuló szakmai, érdekvédelmi és érdek-képviseleti szövetség, amely tevékenységét a jogszabályok, valamint ezen alapszabály előírásai szerint önálló jogi személyként végzi.
7. A Szövetség hatóköre a tagszervezetek településeinek topográfiai határa, valamint a halászati jog gyakorlásának területe.
8. Nyilvántartásban rendelkező végzés száma: Pk.61.467/1993/4


LETÖLTÉS

Letölthető PDF fájl (1.9 Mb)

Vezető tisztségviselők

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK
Elnökség

Fialka György - elnök
Gócza József - alelnök
Varga József - alelnök
Donkó Péter - ügyvezető igazgató
Bedekovics László - elnökségi tag
Németh István - elnökségi tag
Galambos Sándor - elnökségi tag
Magyar Mihály - elnökségi tag
Pongrácz Zoltán - elnökségi tag
Dr. Nánai Zoltán - elnökségi tag
Koska Tibor - elnökségi tag
Ökológiai célú szelektív halászat

Jogszabályi háttér:


A 2013. évi CII. törvény (továbbiakban: Hhvtv) 10. § (3) bekezdése alapján, a halgazdálkodási hatóság az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, invazív halfajok állományának felmérésére, illetve az ellenük való védekezés – különösen az ökológiai célú, szelektív halászat – elvégzésére vagy elvégeztetésére kötelezheti a halgazdálkodásra jogosultat vagy a haltermelési létesítmény üzemeltetőjét.


A Hhvtv 48. § szerint, a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken a halgazdálkodásra jogosult a halállomány és élőhelyének megújulása érdekében köteles az élőhelyre jellemző fajú évenkénti állománypótlás mellett oly módon gazdálkodni, hogy az élőhelynek megfelelő korú és méretű halállomány tartósan fennmaradjon.LETÖLTÉS

Letölthető DOC fájl (2016) (91 kb)

ÁLTALÁNOS, HORGÁSZATTAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK

Horgászengedély árak

KTVHESZ 2022.10.01 naptól érvényes jegytípusok és árak:

1. Általános éves területi jegy /403-258 fkm KTVHESZ összevont vízterületek: 44.500.-
2. Általános éves kedvezményes /1 botos/: 28.500.-
3. Tisza folyó 395-258 fkm éves: 33.500.-
4. Tisza folyó 395-258 fkm éves kedvezményes /1 botos/: 21.000.-
5. Nagykunsági Fcs. nyugati-keleti ág éves: 23.500.-
6. Nagykunsági Fcs. nyugati-keleti ág éves kedvezményes /1 botos/: 13.000.-
7. Általános napijegy /24 órás/: 5.000.-
8. Általános napijegy /48 órás/: 7.500.-
8. Általános 7 napos jegy: 17.500.-
9. Turista napijegy /24 órás/: 8.500.-
10. Turista napijegy /48 órás/: 13.500.-
11. Malomzugi Holt-Zagyva éves: 31.500.-
12. Malomzugi Holt-Zagyva éves kedvezményes /1 botos/: 20.000.-
13. Malomzugi Holt-Zagyva napijegy /24 órás/: 5.000.-
14. Gyermekjegy /standard/: 2.500.-
15. Gyermekjegy /kiemelt/: 7.000.-
16. Gyermekjegy /Malomzugi Holt-Zagyva/: 3.000.-

A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt - horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.

Turista állami horgászjegy

2014. május 1-től a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal internetes oldalán (https://tuhir.nebih.gov.hu) elindult a TUHIR, azaz a Turista horgászjegy kiadási és információs rendszer. A turista állami horgászjegy a vonatkozó jogszabály szerint on-line igényelhető 2.000 Ft-os áron, fizetése bankkártyával lehetséges az OTP Bank Nyrt. biztonságos SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszere által. A jegy tartalmazza a személyes adatok mellett a kiadási és érvényességi időt, továbbá táblázatos formában a fajlagos tilalmi időket, melléklete a fogási napló.

A turista állami jegyhez szükséges továbbá az adott vízere szóló területi horgászengedély.


LETÖLTÉS

Letölthető PDF fájl (194 kb)

A MOHOSZ országos horgászrendje

A MOHOSZ Országos Horgászrendjének célja: elősegíteni a horgászat céljának érvényesülését, sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a vízterületeken a szabadidő kulturált eltöltését, a természetben való egészséges kikapcsolódást, a természeti értékek, a vízi, a vízparti környezet megóvását. A horgászatot törvények és egyéb jogszabályok szabályozzák. A vizek különböző méretűek és adottságúak ezért a horgászközösségek, a vízhasznosítók a helyi viszonyoknak, adottságoknak megfelelően további részletességgel szabályozzák helyi horgászrendek keretén belül a horgászatot. Az országos horgászrend a horgászközösség általános normáit és etikai szabályait rögzíti. Fontos tudni, hogy a helyi horgászrendek a használható horgászkészségeket, az alkalmazott módszereket és fogható mennyiségeket, a horgászat más feltételeit is szigorúbban szabályozhatják. A törvényi meghatározások szerinti méretkorlátozások megváltoztatása, enyhítése és tilalmi idők alóli szakmai indokok alapján történő mentessége csak a halgazdálkodási hatóság hozzájárulásával lehetséges.

A Magyar Országos Horgász Szövetség, a Megyei és Területi Horgász Szövetségek és Egyesületeik vízterületein és mindazon más vizeken, ahol ennek betartását előírják a következők a horgászat országos szabályai:


LETÖLTÉS

Letölthető PDF fájl (321 kb)

Engedélyhez szükséges
TERÜLETI ENGEDÉLY KIVÁLTÁSÁHOZ AZ ALÁBBI HIVATALOS OKMÁNYOK MEGLÉTE SZÜKSÉGES:

• személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány,
• Magyar Horgászkártya
• tárgyévre érvényes állami horgászokmány

Az egyesületi tagság létesítésének és az állami horgászjegy kiváltásának alapfeltétele a horgászvizsga bizonyítvány megléte. Amennyiben még nem tett horgászvizsgát, kérjük látogassa meg a főmenü / horgászvizsga menüpontot.


LETÖLTÉS

Letölthető DOC fájl (248 kb)

Horgászvizsga

A Közép- Tisza- Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségénél és az alábbi táblázatban szereplő Egyesületeknél hamarosan indul a horgászvizsgáztatás. A későbbiekben bővül a vizsgáztató Egyesületek száma, melyről szintén tájékoztatást fogunk nyújtani. Kérjük, hogy ha mód van rá a mellékelt jelenezési lappal fáradjanak be a vizsgáztatás helyszínére ( lehetőség van arra, hogy a jelentkezési lapot a helyszínen kitöltsék!) Az állami horgászvizsga 2019. évtől díjmentes. Fontos információ: A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés feltétele a horgász regisztráció elvégzése! (Horgászkártya igénylés)


LETÖLTÉS

Horgászvizsga (222 kb)

Horgászrend

I. A Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések

1. Jelen Helyi Horgászrend a KTVHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen horgászatot folytató, vagy ott horgászkészséggel tartózkodó személyekre terjed ki.

2. A KTVHESZ Helyi Horgászrendjében (a továbbiakban Horgászrend) nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.(XII.29.) VM rendelet (Vhr.), valamint a Magyar Országos Horgászszövetség Országos horgászrendjében foglaltak irányadók.

3. A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni.


LETÖLTÉS

Letölthető PDF fájl (470 kb)